Mājaslapa Ekspedīcijas YL44WFF - YL2SW Valērijs un YL2IP Modris kā YL44WFF stradat no 2 jaunam YLFF teritorijas  
YLFF-213 Zilaiskalns un YLFF-067 Augstroze 01.-03. Martā 2013g. UT6UA Dmitrijs strādāja kā YL/UT6UA no YLFF-004 Slīteres Nacionālā Parka - 05.05.2013 - 06.05.2013g YL3GBC Arnis strādāja kā YL3GBC/P no Ķemeru Nacionālā Parka teritorijas YLFF-002 2013.gada 24-26. februārī. YLFF002 YLFF067 YLFF213 YLFF004 YLFF190 YLFF149 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no 2 jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -190 Šepka & YLFF-149 Mežole 02. Martā. 2013g YLFF170 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -170 Rauza 16. Martā. 2013g YLFF070 YL3GBC Arnis strādāja kā YL3GBC/P no Babites Ezera Dabas Lieguma 
teritorijas YLFF-070 2013.gada 18. Martā. YLFF204 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -204 Vidusburtnieks 23. Martā. 2013g YLFF123 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -123 Korneti–Peļļi dabas liegums 06. Aprīlī 2013g YL44WFF - YL2TW Ingus,YL2SW Valērij un YL2IP Modris kā YL44WFF stradaja no 2 jaunam YLFF teritorijam-YLFF-087 Dunezers un YLFF-140 Maizezers 12.05.2013g YLFF087 YLFF140 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -127 Lapiņu ezers dabas liegums 04.05.2013g YLFF127 YLFF075 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -075 Burgas pļavas dabas liegums 09.05.2013g
2013 ® YL2SW
YLFF191 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -191 Taurīšu ezers dabas liegums 16.05.2013g YLFF049 YLFF207 YL44WFF - Andris YL2GQT un Jānis YL2QV kā YL44WFF stradaja no jaunas YLFF teritorijas-YLFF-049 Kuja dabas parks 28.jūnijā 2013g YL2SW Valerij kā YL44WFF strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -207 Vitrupes ieleja dabas liegums 04.07.2013g YLFF009 YLFF053 YLFF055 YLFF076 YLFF081 YLFF095 YLFF174 YLFF199 DL5WW - Guenter kā YL/DL5WW/p strādāja no 8 jaunam YLFF teritorijam   
27.jūlija-01 augusta 2013g YL44WFF - YL2SW Valērij un YL2IP Modris kā YL44WFF stradaja no 2 jaunam YLFF teritorijam -YLFF-092 Dunezers&Riebezers un YLFF-136 Linezers 07.09.2013g YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no jaunas YLFF teritorijas  
YLFF -128 Launkalne dabas liegums 07.09.2013g YLFF128 YLFF092 YLFF136 YL2TW Ingus kā YL2TW/p strādāja no 2 jaunam YLFF teritorijam
YLFF -111 Kadajs dabas liegums un YLFF-147 Mētru mežs dabas liegums 14.09.2013g YLFF111 YLFF147 YLFF173 YL2TW Ingus un YL2BJ Vilnis stradat no jaunas YLFF teritorijas-YLFF-173 Rūjas paliene 30.11.2013g YLFF269 YL2TW Ingus ka YL2TW/p stradat no jaunas territorijas Melnsalas purvs YLFF-269 un Ziemeļgauja YLFF-224 30-31.12.2013g YLFF224 YLFF213 YL2SW Valerij kā YL44WFF strādāja no YLFF teritorijas YLFF -213 Zilaiskalns 23 un 25 .12.2013g

2013