Mājaslapa YLFF Teritorijas YLFF001 YLFF002 YLFF003 YLFF004 4 nacionālie parki
Gaujas nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Sliteres nacionālais parks
YLFF005 YLFF006 YLFF007 YLFF008
Randu plavas Dabas Liegums
Pilskalnes Siguldina Dabas Liegums
Dvietes paliene Dabas Parks
Bauska Dabas Parks
Sauka Dabas Parks
Tervete Dabas Parks
Cenas tirelis Dabas Liegums
Pape Dabas Parks
Abavas senleja Dabas Parks
Ventas ieleja Dabas Liegums
Pavilostas peleka kapa Dabas Liegums
Engures ezera dabas parks
Talsu pauguraine Dabas Parks
Stiklu purvi Dabas Liegums
Laumas Dabas Parks
YLFF020 Vidzemes akmenaina jurmala Dabas Liegums YLFF021
Salacas ieleja Dabas Parks
YLFF022
Burtnieku ezera plavas Dabas Liegums
YLFF023
Sedas purvs Dabas Liegums
YLFF024
Piejuras Dabas Parks
YLFF025
Dolessala Dabas Parks
YLFF026
Ogres Zilie kalni Dabas Liegums
YLFF027
Ogres ieleja Dabas Parks
YLFF028
Gaizinkalns Dabas Parks
YLFF029
Krustkalnu dabas rezervāts
YLFF030
Daugavas loki Dabas Parks
YLFF031
Adamovas ezers Dabas Parks
YLFF032
Beberbeki Dabas Parks
YLFF033
Cirisa ezers Dabas Parks
YLFF034
Daugavas ieleja Dabas Parks
Dridza ezers Dabas Parks
Embute Dabas Parks
Istras pauguraine Dabas Parks
Medumu ezeraine Dabas Parks
Salaju Ezeru Dabas Parks
Silene Dabas Parks
Svente Dabas Parks
Ragakapa Dabas Parks
Klintaine Dabas Liegums
Medze Dabas Liegums
Vilce Dabas Parks
Bernati Dabas Parks
Tasu ezers Dabas Liegums
Milzukalns Dabas Parks
YLFF049
Kuja Dabas Parks
YLFF050
Kurjanovas ezers Dabas Parks
YLFF051 Laukezers Dabas Parks YLFF052
Numernes valnis Dabas Parks
YLFF053
Pinku ezers Dabas Parks
YLFF054 Svetes paliene Dabas Parks YLFF055
Uzavas lejtece Dabas Parks
YLFF056
Riezupe Dabas Parks
YLFF057
Aiviekstes paliene Dabas Parks
YLFF058
Carmana ezers Dabas Parks
YLFF059
Driksnas sils Dabas Parks
YLFF060
Vecumu mezi Dabas Parks
YLFF061
Zvardes mezi Dabas Parks
YLFF062
Moricsalas dabas rezervāts
YLFF009 YLFF010 YLFF011 YLFF012 YLFF013 YLFF014 YLFF015 YLFF016 YLFF017 YLFF018 YLFF019 YLFF035 YLFF036 YLFF037 YLFF038 YLFF039 YLFF040 YLFF041 YLFF042 YLFF043 YLFF044 YLFF045 YLFF046 YLFF047 YLFF048
1 biosfēras rezervāts
42 dabas parki 9 aizsargājamo ainavu apvidi 260 dabas liegumi 4 dabas rezervāti
355 dabas pieminekļi
YLFF149
Mežole Dabas Liegums
YLFF190
Šepka Dabas Liegums
YLFF067
Augstroze Dabas Liegums
YLFF213
Zilaiskalns Dabas Liegums
YLFF170
Rauza Dabas Liegums
YLFF070
Babītes ezers Dabas Liegums
YLFF063
Aizkraukles purvs un meži dabas liegums
YLFF064
Alsungas meži dabas liegums
YLFF065
Ances purvi un meži dabas liegums
YLFF066
Asūnes ezeri dabas liegums
YLFF068
Avotu mežs dabas liegums
YLFF069
Ābeļi dabas liegums
YLFF071
Bardinska ezera dabas liegums
YLFF072
Bejas mežs dabas liegums
YLFF073
Blažģa ezers dabas legums  
YLFF074
Buļļezers dabas liegums
YLFF075 Burgas pļavas dabas liegums YLFF076 Būšnieku ezera krasts dabas liegums YLFF077 Cieceres ezera salas dabas liegums  YLFF078 Čertoka ezers (Valnezers) dabas liegums  YLFF079 Daugava pie Kaibalas dabas liegums YLFF080 Dēliņkalns dabas liegums YLFF081  Diļļu pļavas dabas liegums YLFF082 Dimantu mežs dabas liegums YLFF083  Draugolis dabas liegums YLFF084 Druviņu tīrelis dabas liegums YLFF085 Dubnas paliene dabas liegums YLFF086 Dunika dabas liegums YLFF087 Dūņezers dabas liegums YLFF088 Durbes ezera pļavas dabas liegums YLFF089 Dūres mežs dabas liegums YLFF090 Dvietes dumbrāji dabas liegums YLFF091 Dzilnas dumbrāji dabas liegums YLFF092 Dziļezers un Riebezers dabas liegums YLFF093 Eglone dabas liegums YLFF094 Gaiļu kalns dabas liegums YLFF095 Garkalnes meži dabas liegums YLFF096 Grebļukalns dabas liegums YLFF097 Gruzdovas meži dabas liegums YLFF098 Gudenieki dabas liegums YLFF099 Ģipka dabas liegums YLFF100 Ģipkas lankas dabas liegums YLFF101 Ilgas dabas liegums YLFF102 Ilziņa ezers dabas liegums Indzera ezera salas dabas liegums YLFF103 YLFF105 YLFF104 YLFF106 YLFF107 YLFF108 YLFF109 YLFF110 YLFF111 YLFF112 YLFF113 YLFF114 Īslīce dabas liegums Istras ezers dabas liegums Jaša dabas liegums Jašas-Bicānu ezers dabas liegums Jaunanna dabas liegums Jaunciems dabas liegums Jumurdas ezers dabas liegums Kadājs dabas liegums Kadiķu nora dabas liegums Kalēju tīrelis dabas liegums Kalnciema pļavas dabas liegums YLFF115 YLFF116 YLFF117 YLFF118 YLFF119
Kaļķu gārša dabas liegums
Kaļķupes ieleja dabas liegums
Kapu ezers dabas liegums
Karateri dabas liegums
Katlešu meži dabas liegums
YLFF120
Kāla ezera salas dabas liegums
YLFF121 YLFF122 YLFF123 YLFF124 YLFF125 YLFF126 YLFF127 YLFF128 YLFF129
Kinkausku meži dabas liegums
Klaucānu un Priekulānu ezers dabas liegums
Korneti–Peļļi dabas liegums
Krapas gārša dabas liegums
Krēmeri dabas liegums
Krojas meži dabas liegums
Lapiņu ezers dabas liegums
Launkalne dabas liegums
Lielā Baltezera salas dabas liegums
YLFF130
Lielie Kangari dabas liegums
YLFF131 YLFF132 YLFF133 YLFF134 YLFF135 YLFF136 YLFF137 YLFF138 YLFF139 YLFF140
Lieluikas un Mazuikas ezers dabas liegums
Lielupes grīvas pļavas dabas liegums
Lielupes palienes pļavas dabas liegums
Liepājas ezers dabas liegums
Liepnas niedrāji dabas liegums
Linezers dabas liegums
Līvbērzes liekņa dabas liegums
Lubāna mitrājs dabas liegums
Ļubasts dabas liegums
Maizezers dabas liegums
YLFF141 YLFF142 YLFF143 YLFF144 YLFF145 YLFF146 YLFF147 YLFF148
Manģenes meži dabas liegums
Matkules meži dabas liegums
Mazie Kangari dabas liegums
Medumu ezera salas dabas liegums
Melnupes meži dabas liegums
Mērnieku dumbrāji dabas liegums
Mētru mežs dabas liegums
Mežmuižas avoti dabas liegums
YLFF150
Motrines ezers dabas liegums
YLFF151 YLFF152 YLFF153 YLFF154 YLFF155 YLFF156 YLFF157 YLFF158 YLFF159 YLFF160
Pašulienes mežs dabas liegums
Mugurves pļavas dabas liegums
Nesaules kalns dabas liegums
Nīgrandes meži dabas liegums
Ojatu ezers dabas liegums
Ovīši dabas liegums
Ozolkalni dabas liegums
Pāces pļavas dabas liegums
Paltupes meži dabas liegums
Paņemūnes meži dabas liegums
YLFF161 YLFF162 YLFF163 YLFF164 YLFF165 YLFF166
Piešdanga dabas liegums
Pildas ezers dabas liegums
Pluču tīrelis dabas liegums
Plunču ezera meži dabas liegums
Pokratas ezers dabas liegums
Posolnīca dabas liegums
YLFF167 YLFF168 YLFF169
Raķupes ieleja dabas liegums
Raudas meži dabas liegums
Raunas Staburags dabas liegums
YLFF171 YLFF172 YLFF173 YLFF174 YLFF175 YLFF176 YLFF177 YLFF178 YLFF179 YLFF180
Skrundas zivju dīķi dabas liegums
Ruņupes ieleja dabas liegums
Rušonu ezera salas dabas liegums
Rūjas paliene dabas liegums
Sakas grīņi dabas liegums
Sasaļu mežs dabas liegums
Sātiņu dīķi dabas liegums
Seržu tīrelis dabas liegums
Silabebru ezers dabas liegums
Sitas un Pededzes paliene dabas lieg. YLFF181 YLFF182 YLFF183 YLFF184 YLFF185 YLFF186 YLFF187 YLFF188 YLFF189 Skujaines un Svētaines ieleja dabas lieg.
Skujines ezers dabas liegums
Sofikalna meži dabas liegums
Spinduļu meži dabas liegums
Sproģi dabas liegums
Starinas mežs dabas liegums
Sventājas upes ieleja dabas liegums
Sventes ezera salas dabas liegums
Svētes ieleja dabas liegums
YLFF191 YLFF192 YLFF193 YLFF194 YLFF195 YLFF196 YLFF197 YLFF198 YLFF199 YLFF200
Užavas augštece dabas liegums
Taurīšu ezers dabas liegums
Tebras ozolu meži dabas liegums
Timsmales ezers dabas liegums
Tīšezers dabas liegums
Tosmare dabas liegums
Tumes meži dabas liegums
Ukru gārša dabas liegums
Ungurpils meži dabas liegums
Užava dabas liegums
YLFF201 YLFF202 YLFF203 YLFF204 YLFF205 YLFF206 YLFF207 YLFF208 YLFF209 YLFF210
Zebrus un Svētes ezers dabas liegums
Vāveres ezers dabas liegums
Vecdaugava dabas liegums
Ventas un Šķerveļa ieleja dabas liegums
Vidusburtnieks dabas liegums
Virguļicas meži dabas liegums
Viskūžu sala dabas liegums
Vitrupes ieleja dabas liegums
Vjadas meži dabas liegums
Zāgadu kalni dabas liegums
YLFF211 YLFF212 YLFF214 YLFF215
Zepu mežs dabas liegums
Ziemupe dabas liegums
Zvārde dabas liegums
Zvirgzdenes ezera salas dabas liegums
2013 ® YL2SW
KURZEME
LATGALE
VIDZEME I VIDZEME II
ZEMGALE
Pavisam Latvijā ir 706* ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst
kādai no  astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus,
dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, jūras teritorija), kas savsatrpēji atšķirās ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas
platību un dažādu aizsardzības pakāpi  - atļautajām un aizliegtajām darbībām.
Latvijā ir:4 nacionālie parki(Slīteres, Ķemeru, Gaujas un Rāznas),kas ir plaši apvidi ,kur tiek aizsargātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības
un kultūrvēsturiskais mantojums, vienlaicīgi veicot zinātnisko izpēti, izglītošanu un atpūtas organizēšanu.
1 biosfēras rezervāts(Ziemeļvidzemes) plaša teritorija,kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas nodrošinot
ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.
42 dabas parki, kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības (piemēram – Gaiziņkalns, Piejūra, Abavas senleja,
Ogres ieleja, Daugavas loki). Dabas parki ir piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un atpūtai, bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanai.
9 aizsargājamo ainavu apvidi(piemēram, Veclaicene, Vestiena, Ziemeļgauja, Augšdaugava, Augšzeme, Vecpiebalga), kas ir lielas teritorijas,
kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīga ainava un kultūrvide.
260 dabas liegumi, kas ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas sugas vai biotopus, parasti cilvēku mazpārveidotas un saskaņoti
apsaimniekotas platības.
4 dabas rezervāti (Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas), kas ir teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām
atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.
355 dabas pieminekļi, kas ir atsevišķi, savrupi dabas vai cilvēku veidojumi:ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi;aizsargājamie koki;
dendroloģiskie stādījumi;alejas.7 aizsargājamās jūras teritorijas.
YLFF216 YLFF217 YLFF218 YLFF219 YLFF220 YLFF221 YLFF222 YLFF223 YLFF224 YLFF225 YLFF226 YLFF227 YLFF228 YLFF229 YLFF230 YLFF231 YLFF232 YLFF233 YLFF234 YLFF235 YLFF236 YLFF237 YLFF238 YLFF239 YLFF240 YLFF241 YLFF242 YLFF243 YLFF244 YLFF245 YLFF246 YLFF247 YLFF248 YLFF249 YLFF250 YLFF251 YLFF252 YLFF253 YLFF254 YLFF255 YLFF256 YLFF257 YLFF258 YLFF259 YLFF260 YLFF261 YLFF262 YLFF263 YLFF264 YLFF265 YLFF266 YLFF267 YLFF268 YLFF269 YLFF270 YLFF271 YLFF272 YLFF273 YLFF274 YLFF275 YLFF276 YLFF277 YLFF278 YLFF279 YLFF280 YLFF281 YLFF282 YLFF283 YLFF284 YLFF285 YLFF286 YLFF287 YLFF288 YLFF289 YLFF290 YLFF291 YLFF292 YLFF293 YLFF294 YLFF295 YLFF296 YLFF297 YLFF298 YLFF299 YLFF300 YLFF301 YLFF302 YLFF303 YLFF304
Augšdaugava aizsargājamo ainavu apvidus
Augšzeme aizsargājamo ainavu apvidus
Ādaži aizsargājamo ainavu apvidus
Kaučers aizsargājamo ainavu apvidus
Nīcgales meži aizsargājamo ainavu apvidus
Veclaicene aizsargājamo ainavu apvidus Vecpiebalga aizsargājamo ainavu apvidus Vestiena aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja aizsargājamo ainavu apvidus
Aizdumbles purvs dabas liegums
Aklais purvs dabas liegums
Apšuciema zāļu purvs dabas liegums
Dzelves-Kroņa purvs dabas liegums
Ašenieku purvs dabas liegums
Ašu purvs dabas liegums
Baltais purvs dabas liegums
Baltezera purvs dabas liegums
Baltmuižas purvs dabas liegums
Bednes purvs dabas liegums
Brienamais purvs dabas liegums
Čužu purvs dabas liegums
Dulbju acs purvs dabas liegums
Dūņezera purvs dabas liegums
Dzērves purvs dabas liegums
Eiduku purvs dabas liegums
Ellītes purvs dabas liegums
Gaiņu purvs dabas liegums
Gargrodes purvs dabas liegums
Gasparsona purvs dabas liegums
Glušonkas purvs dabas liegums
Gulbinkas purvs dabas liegums
Gulbju un Platpirovas purvs dabas liegums
Kaigu purvs dabas liegums
Kalna purvs dabas liegums
Kaušņu purvs dabas liegums
Kārķu purvs dabas liegums
Klagatu purvs dabas liegums
Klāņu purvs dabas liegums
Klešniku purvs dabas liegums
Kreiču purvs dabas liegums
Ķirbas purvs dabas liegums
Lāču purvs dabas liegums
Lepuru purvs dabas liegums
Laugas purvs dabas liegums
Lielais mārku purvs dabas liegums
Lielais Pelečāres purvs dabas liegums
Lielais purvs dabas liegums
Lielais&Pemmes purvs dabas liegums
Lielpurvs dabas liegums
Lielsalas purvs dabas liegums
Mazzalvītes purvs dabas liegums
Melnā ezera purvs dabas liegums
Melnais purvs dabas liegums
Melnsalas purvs dabas liegums
Nagļu&Ansiņu purvs dabas liegums
Niedrāju–Pilkas purvs dabas liegums
Nomavas purvs dabas liegums
Oleru purvs dabas liegums
Orlovas purvs dabas liegums
Palšu purvs dabas liegums
Pelcīšu purvs dabas liegums
Pelēču ezera purvs dabas liegums
Platenes purvs dabas liegums
Popes zāļu purvs dabas liegums
Purgaiļu purvs dabas liegums
Riesta-Džūkstenes purvs dabas liegums
Rožu purvs dabas liegums
Rukšu purvs dabas liegums
Saltais purvs dabas liegums
Sārnates purvs dabas liegums
Slapjo salu purvs dabas liegums
Sloku purvs dabas liegums
Spuļģu purvs dabas liegums
Stompaku purvi dabas liegums
Supes purvs dabas liegums
Šķibu purvs dabas liegums
Švēriņu purvs dabas liegums
Tetersalas purvs dabas liegums
Tīrās sūnas purvs dabas liegums
Tīreļu purvs dabas liegums
Vadaiņu purvs dabas liegums
Vērenes purvi dabas liegums
Vesetas palienes purvs dabas liegums
Vīķu purvs dabas liegums
Vīķvēnu purvs dabas liegums
Zaļezera purvs dabas liegums
Zemgaļu purvs dabas liegums
Ziemeļu purvi dabas liegums
Zodānu purvs dabas liegums
YLFF305 YLFF306 YLFF307 YLFF308 YLFF309 YLFF310 YLFF311 YLFF312 YLFF315 YLFF314 YLFF313 YLFF316 YLFF317 YLFF318 YLFF319 YLFF320 YLFF321 YLFF322 YLFF323 YLFF324 YLFF325 YLFF326 YLFF327
Sea Protected Areas
YLFF328 YLFF329 YLFF330 YLFF331 YLFF332 YLFF333 YLFF334
Nida-Pērkone
Akmensrags
Irbes šaurums  
Rīgas līča rietumu piekraste
Selga
Vitrupe-Tūja
Ainaži-Salacgrīva
Ziemeļvidzemes biosfēras reservats
Ragakāpa
Silene
Pirtsmeža purvs
Limšanu purvs
Svētes paliene
Barkavas ozolu audze
Daiķu īvju audze
Darmštates priežu audze
Garākalna smilšu krupja atradne
Gaujienas priedes
Gaviezes āmuļi
Ječu purvs
Kupravas liepu audze
Medze
Melturu sils
Nīcas īvju audze
Plieņciema kāpa
Puzes smilšu krupja atradne
Rucavas īvju audze
Vērenes gobu un vīksnu audze
Zaķu riests
Zušu-Staiņu sēravoti