Mājaslapa YLFF Aktivizēti YLFF001 YLFF003 YLFF004
Gaujas nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Sliteres nacionālais parks
YLFF015 YLFF020 YLFF021 YLFF022 YLFF023 YLFF028 YLFF043
Bauska Dabas Parks
Vidzemes akmenaina jurmala Dabas Liegums
Salacas ieleja Dabas Parks
Burtnieku ezera plavas Dabas Liegums
Sedas purvs Dabas Liegums
Gaizinkalns Dabas Parks
Klintaine Dabas Liegums
YLFF002
Kemeru nacionālais parks
YLFF170
Rauza Dabas Liegums
YLFF070
Babītes ezers Dabas Liegums
YLFF149 YLFF190 YLFF067 YLFF213
Mežole Dabas Liegums
Šepka Dabas Liegums
Augstroze Dabas Liegums
Zilaiskalns Dabas Liegums
YLFF204
Vidusburtnieks dabas liegums
YLFF123
Korneti–Peļļi dabas liegums
2013 ® YL2SW YLFF087
Maizezers dabas liegums
YLFF140 Dūņezers dabas liegums YLFF127 YLFF075 Burgas pļavas dabas liegums YLFF191
Taurīšu ezers dabas liegums
Lapiņu ezers dabas liegums
YLFF049
Kuja Dabas Parks
YLFF207
Vitrupes ieleja dabas liegums
YLFF095 Garkalnes meži dabas liegums YLFF199
Užava 2 dabas liegums
YLFF053
Pinku ezers Dabas Parks
YLFF076 Būšnieku ezera krasts dabas liegums YLFF081  Diļļu pļavas dabas liegums YLFF009
Pavilostas peleka kapa Dabas Liegums
YLFF174
Sakas grīņi dabas liegums
YLFF055
Uzavas lejtece Dabas Parks
YLFF136
Linezers dabas liegums
YLFF092 Dziļezers un Riebezers dabas liegums YLFF111 Kadājs dabas liegums YLFF147
Mētru mežs dabas liegums
YLFF128
Launkalne dabas liegums
YLFF173
Rūjas paliene dabas liegums
YLFF224 Ziemeļgauja aizsargājamo ainavu apvidus YLFF269
Melnsalas purvs dabas liegums
YLFF259
Lepuru purvs dabas liegums
YLFF287
Sloku purvs dabas liegums
YLFF057
Aiviekstes paliene Dabas Parks
YLFF059
Driksnas sils Dabas Parks
YLFF251
Kārķu purvs dabas liegums
YLFF178
Silabebru ezers dabas liegums
YLFF193
Timsmales ezers dabas liegums
YLFF143
Mazie Kangari dabas liegums
YLFF148
Mežmuižas avoti dabas liegums
YLFF025
Dolessala Dabas Parks
YLFF169
Raunas Staburags dabas liegums
YLFF109 Jaunciems dabas liegums
Ādaži aizsargājamo ainavu apvidus
YLFF218 YLFF012
Pape Dabas Parks
YLFF155
Ovīši dabas liegums
Ragakāpa
YLFF306 YLFF134
Liepājas ezers dabas liegums
YLFF305
Ziemeļvidzemes biosfēras reservats
YLFF019
Randu Plavas Dabas Liegums
YLFF041
Svente Dabas Parks
Medumu Ezeraine  Nature Park
YLFF038 YLFF333
Vitrupe-Tūja
YLFF138
Lubāna mitrājs dabas liegums
YLFF017
Dvietes paliene Dabas Parks
YLFF175
Sasaļu mežs dabas liegums
YLFF212
Ziemupe dabas liegums
YLFF065
Ances purvi un meži dabas liegums
YLFF008
Engures ezera Dabas Parks
YLFF024
Piejuras Dabas Parks
YLFF101 Ilgas dabas liegums YLFF040
Silene Dabas Parks
YLFF216
Augšdaugava aizsargājamo ainavu apvidus
YLFF195
Tosmare dabas liegums
YLFF007
Talsu pauguraine Dabas Parks
YLFF090 Dvietes dumbrāji dabas liegums YLFF314
Garākalna smilšu krupja atradne
YLFF018
Pilskalnes Siguldinas Dabas Liegums
YLFF299
Vīķu purvs dabas liegums
YLFF181 Skujaines un Svētaines ieleja dabas lieg. YLFF168
Raudas meži dabas liegums
YLFF033 YLFF035
Cirisa ezers Dabas Parks
Dridza ezers Dabas Parks
YLFF107 YLFF154
Ojatu ezers dabas liegums
Jašas-Bicānu ezers dabas liegums YLFF005
Laumas Dabas Parks
YLFF080 Dēliņkalns dabas liegums YLFF209
Zāgadu kalni dabas liegums
YLFF072
Bejas mežs dabas liegums
YLFF068
Avotu mežs dabas liegums
YLFF205
Virguļicas meži dabas liegums
YLFF334
Ainaži-Salacgrīva
YLFF014 YLFF230 YLFF221 Veclaicene aizsargājamo ainavu apvidus
Baltais purvs dabas liegums
Tervete Dabas Parks
YLFF189
Svētes ieleja dabas liegums
YLFF329
Akmensrags
YLFF071 Bardinska ezera dabas liegums YLFF182
Skujines ezers dabas liegums
YLFF240
Eiduku purvs dabas liegums
YLFF062
Moricsalas dabas rezervāts