Mājaslapa YLFF Noteikumi
YLFF noteikumi.
Kā aktivizēt aizsargājamo teritoriju?
Iesaistītās valstis WWFF programmā izmanto aptuveni vienus un tos pašus noteikumus, ar dažām nelielām atšķirībām, ko katra valsts nosaka. Piemēram, minimālais aktivizācijas laiks un minimālais QSO skaits, lai Jūsu darbība varētu tikt ieskaitīta aktivizatoru diploma programmām.
• Stacijai un visam aprīkojumam(kā antenas, aparatūra, barošanas iekārta), kas tiek izmantots aktivizācijai, jābūt teritorijas robežās.
• Aktivizējot teritoriju, kas pilnībā sastāv no ūdens(piemēram jūras piekrastes zonā vai kāda ezera akvatorijas), atļauts to aktivizēt no peldlīdzekļa tās teritorijā vai no tās piekrastes ne tālāk kā 100 metrus no krasta.
• Ir jānodibina vismaz 100 QSO, lai Jūsu darbība tiktu ieskaitīta aktivizatora diplomiem (aktivizācija vienmēr būs derīga Jūsu korespondentiem, neatkarīgi no tā, cik QSO būsiet nostrādājis. Tāpēc vienmēr sūtiet savu atskaiti!)
• Teritorija jāaktivizē vismaz 2 stundas ilgi, lai Jūsu darbība tiktu ieskaitīta aktivizatora diplomiem (aktivizācija vienmēr būs derīga Jūsu korespondentiem, neatkarīgi no tā, cik QSO būsiet nostrādājis. Tāpēc vienmēr sūtiet savu atskaiti!)
• Jūs varat strādāt tikai no vienas teritorijas vienā laikā - tāpēc, ja Jūs esat teritorijā, kas ir kādas lielākas teritorijas sastāvdaļa, skaitās strādāšana tikai no šīs mazākās teritorijas
• Jūs nevarat aktivizēt citu teritoriju ātrāk kā 2 stundas pēc iepriekšējās aktivizācijas sākuma,  un Jūs nevarat aktivizēt vairāk kā 3 teritorijas vienā dienā (pieņemot, ka Jūs izmantojat vienu izsaukuma signālu)
 
Kā cilvēki var zināt, ka es esmu tādā YLFF vietā?
• Ja Jūs iepriekš gatavojaties, lai aktivizētu kādu teritoriju noteiktā datumā un laikā, tad lūdzu dodiet ziņu Latvijas koordinatoram YL2SW lai varētu informēt  ieinteresētos amatierus jau savlaicīgi par plānoto darbību uz vispasaules floras un faunas forumu http://forum.wwff.co/ un citās vietnēs.
• Ja Jūs gatavojaties aktizivēt kādu jaunu, iepriekš nekad neaktivizētu teritoriju(YLFF NEW ONE), tad vismaz 3 dienas iepriekš informējiet Latvijas koordinatoru YL2SW (berge71@gmail.com) atkal jau tāpēc, lai par to varētu savlaicīgi informēt pēc iespējas vairāk ieinteresētos amatierus.
2013 ® YL2SW
YLFF Log search